Selecteer uw pagina
Helaas, weer geen paaseieren zoeken en geen paasontbijt dit jaar, klik hier -- Compostactie 13 maart gaat, zij het ietwat aangepast, wel door!, klik hier -- Ook geen Koningsdag dit jaar, klik hier -- De Corona-regels nog eens op een rij, klik hier --

Nieuws

Inhoud:

2020-12-19 Van de activiteitencommissie.
2020-11-29 Van de voorzitter
2020-08-10 Regels wijkgebouw De Weideblik

Van de activiteitencommissie,

De activiteitencommissie heeft op woensdag 9-12-2020 een vergadering gehouden en is tot de conclusie gekomen dat ook in 2021 de activiteiten voorlopig nog niet door kunnen gaan. Het is voor iedereen erg jammer en spijtig maar de gezondheid van onze leden en vrijwilligers heeft uiteraard de hoogste prioriteit.

Zodra er weer meer kan en mag melden we dit in de wijkkrant. Op de website en ook op facebook kunt u kijken naar de wijzigingen en eventuele activiteiten die we weer op kunnen starten. We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen rond de coronamaatregelingen.

Tot slot wenst de activiteitencommissie iedereen een goed en gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groeten,

Jos Diphoorn,

Voorzitter activiteitencommissie.

 

Van de voorzitter:

Beste wijkbewoners,

We hebben weer een bewogen maand achter de rug. In het novembernummer schreef ik dat, naast de vele
annuleringen, het in ieder geval zeker was dat de boekenmarkt van 6 t/m 8 november door zou gaan. Want
wij hadden het gemeld bij de gemeente en al een positief bericht ontvangen. En toen kwam er op vrijdagavond
30 oktober om 20.30 uur een telefoontje van de gemeente. Ik zei nog lachend een ambtenaar die op
vrijdagavond belt dat zal vast geen goed nieuws zijn. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Na de
positieve beoordeling door de contactambtenaar heeft het crisisteam er naar gekeken en die heeft alsnog
besloten dat de boekenmarkt geen doorgang mocht vinden. Wij waren het daar niet mee eens en hebben
aan het crisisteam verzocht om aan te geven op basis van welk artikel in de noodverordening dit besluit was
genomen.

Tot mijn verbazing kreeg ik het bericht dat het crisisteam mijn vraag had doorgestuurd naar de
Veiligheidsregio Drenthe. Toch wel vreemd dat wanneer je een besluit neemt dat je dan voor de motivatie en
onderbouwing een beroep moet doen op een andere instantie. Maar de uiteindelijke onderbouwing VRD was
dat een activiteit al snel onder het begrip evenement valt. En evenementen zijn verboden.
In de noodverordening wordt het begrip evenement ruim omschreven. Een evenement betreft namelijk alle
voor het publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak. Volgens de VRD en dus ook het crisisteam valt
daar een boekenverkoop ook onder.

Nu is een boekenverkoop naar onze mening weliswaar publiek toegankelijk, maar wij vinden dat het zeker
geen verrichting van vermaak. En wanneer we deze redenatie voor Hoogeveen doortrekken zouden heel
wat zaken hun deuren moeten sluiten. Maar nog voor wij hierover verder in discussie konden gaan kwam
het besluit tot algehele sluiting van de horeca en de buurthuizen. Dat was de eerste keer dat Rutte in de
persconferentie de buurthuizen expliciet noemde. Hoogstwaarschijnlijk mag het wijkgebouw op 19 november
weer open, maar dan nog steeds zonder horeca. Dat wil zeggen geen kopje koffie bij een vergadering of een
activiteit, geen pilsje bij het darten en klaverjassen etc. En het is juist de baromzet die we nodig hebben om
het gebouw te kunnen exploiteren.

Financieel wordt 2020 een rampjaar. Ik heb al eerder gemeld dat het wijkgebouw over de periode
1 januari- 1 september ruim € 7.500 verlies heeft geleden en dat dit wordt aangevuld uit de reserves van de
wijkvereniging. Gezien de magere bezetting in september en oktober en de huidige sluiting zal daar nog wel
een flink bedrag bijkomen.Maar er gloort wat hoop op compensatie. In september is al bekend geworden dat
er € 17 miljoen steun vanuit het Rijk komt om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt-
en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Voor Hoogeveen betekent dit dat zij ruim € 50.000 ontvangt om aan de
buurt- en dorpshuizen uit te keren. Het vervelende is wel dat het bedrag niet geoormerkt is, dus het kan zijn
dat Hoogeveen dit geld een andere bestemming geeft. En op 29 oktober werd bekend dat door de gemeenten,
in samenwerking met o.a. provincie en BOKD, gewerkt wordt aan de vorming van een provinciaal noodfonds
voor het lenigen van de ergste noden als gevolg van de coronapandemie bij de buurt- en dorpshuizen in
Drenthe. Ik hoop dat dit een aanvulling is op de rijksregeling want anders is de regeling niets minder dan een
lege dop.

Nu nog kort over activiteiten in december. Dat zijn er niet veel en de meesten zijn ook nog onder voorbehoud.
De kerstactiviteit voor de jeugd die op het programma stond is geannuleerd. Zoals het er nu naar uitziet wordt
nog wel geprobeerd de jaarlijkse kerst- en oudjaarsklaverjasdrive door te laten gaan. Het zelfde geldt voor de
kerst- en oudjaars bingo. Met de aantekening dat bij de activiteiten geen consumpties kunnen worden besteld
omdat de horeca dicht is.

Een activiteit die wel doorgaat is de oliebollen en knieperties verkoop op 30 december. Volgens ons is dit een
reguliere activiteit en zeker geen evenement. Mensen komen alleen naar het wijkgebouw om hun bestelling op
te halen en dat is hetzelfde als bij veel afhaalloketten.

Dan wil ik afsluiten met een leuk bericht. Een paar weken terug heeft de Hoogeveensche Courant mij gevraagd
een weeklang een dagboek bij te houden . Ik dacht dat ik weinig te melden had, maar na afloop van die week
moest ik 50% van mijn tekst schrappen en daar komt dan ook het gezegde van schrijven is schrappen. Ik
meldde in het dagboek ook dat onze dochter naar het ziekenhuis was omdat zij te vroeg dreigde te bevallen
van de tweeling. Gelukkig is dat goed gegaan maar vandaag (13 november) is na ruim 36 weken de tweeling
Jurre en Sep geboren en moeder en kinderen maken het goed.

Rest mij om u, ondanks allerlei coronabeperkingen ten aanzien van bezoek, hele fijne feestdagen toe te
wensen en een plezierig uiteinde en tevens wens ik dat 2021 weer het jaar wordt waar alles weer normaal
wordt en ook de activiteiten weer kunnen worden opgestart. En wanneer de activiteiten opstarten zie ik u
graag weer in het wijkgebouw.

Hein Akerboom, voorzitter

 

REGELS WIJKGEBOUW De Weideblik.

De overheid heeft regels vastgesteld voor bezoek aan openbare gebouwen.

Deze worden door de wijkvereniging een op een overgenomen.

Onderstaand vindt u de regels waaraan u moet voldoen om een bezoek te brengen aan een activiteit/afspraak in het wijkgebouw. Deze zijn gebaseerd op de situatie per 7 augustus, de informatie van de persconferentie van 6 augustus is meegenomen. Mochten er na die tijd van overheidswege wijzigingen of aanvullende regels worden afgekondigd dan zullen wij die per direct invoeren en in het wijkgebouw kenbaar maken.

 

TOEGANGSREGELS

Allereerst is het gebouw alleen toegankelijk indien u een afspraak heeft of dat u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Tot nader order kunt u dus niet even binnenlopen om naar het toilet te gaan of om een boek te lenen etc.

Ingeval van deelname aan een activiteit staat er iemand bij de deur om u op te vangen en u aan te melden op het aanwezigheidsregistratieformulier. Heeft u zich niet aangemeld dan is de kans erg groot dat u niet wordt toegelaten.

Vervolgens wordt u verzocht om de handen te reinigen met de reinigingsgel.

De volgende stap is het invullen van de gezondheidsverklaring, met de volgende vragen:

 

GEZONDHEIDSVERKLARING

Invullen naam en telefoonnummer

Heeft u de afgelopen 24 uur een of meerdere van de navolgende klachten gehad dan mag u NIET naar binnen.

Hoesten,

Neusverkoudheid,

Koorts vanaf 38 graden,

Benauwdheidsklachten.

Verder mag u ook NIET naar binnen indien:

U op dit moment u een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidklachten,

U het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld (in een lab),

U een huisgenoot/gezinslid heeft met het coronavirus en u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar heeft gehad terwijl hij/zij nog klachten had.

U in quarantaine bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Na het volledig invullen van het formulier kunt u naar binnen.

Mensen die weigeren het formulier in te vullen worden niet toegelaten.

De vereniging slaat de formulieren 4 weken op en wanneer ze dan niet zijn opgevraagd door de GGD worden ze vernietigd.

 

GEDRAGSREGELS IN HET WIJKGEBOUW

Bij binnenkomst handen reinigen met reinigingsgel.

Schudt geen handen.

In de centrale hal zijn met pijlen op de grond looproutes aangegeven, wanneer iedereen die opvolgt kan aan de 1,5 maatregel worden voldaan.

Maximaal 1 persoon tegelijk in de lift. Dus eigenlijk alleen te gebruiken als u geen trap kunt lopen.

Ga direct naar uw zaal en stoel en ga niet rondlopen.

Pauzes worden zoveel mogelijk in dezelfde ruimte doorgebracht. U kunt wel naar buiten voor een rookpauze.

Tot nader order zijn er geen lunchbuffetten meer in de ontmoetingsruimte en de grote zaal. Bij een bijeenkomst met een lunch zal deze in de vergaderruimte worden geserveerd.

Was/ reinig regelmatig de handen. Op diverse plaatsen staan handgel pompjes

Maak verder gebruik van alle aangeboden voorzorgsmaatregelen qua hygiëne.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en waar nodig wacht om mensen ruimte te geven.

Nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes, deponeer de zakdoekjes in de geplaatste afvalbakken

Per toiletruimte is 1 persoon toegestaan. De aanwijzingen staan op de toilet deur

Betaal zoveel mogelijk met de PIN

Voor een cursus/activiteit kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze worden dan meegedeeld door de activiteiten/ cursus leider.

Wij verzoeken dringend om deze aanwijzingen op te volgen.

Er wordt niet actief gecontroleerd op naleving van de regels maar verwachten dat iedereen solidair is en zich aan de regels houdt.

Mocht worden geconstateerd dat een persoon zich, ondanks waarschuwingen, regelmatig niet aan de gedragsregels houdt,
dan kan het bestuur besluiten om de betreffende bezoeker, ter bescherming van de overige bezoekers, de toegang tot het wijkgebouw te ontzeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×