Selecteer uw pagina
Helaas moeten we de start van de knutsel- en timmerclubs uitstellen, klik hier -- Op 8 september kunnen we weer klaverjassen, klik hier -- Op 12 september weer een bingo, klik hier -- Geen Quilt- en Keramiektentoonstelling dit jaar, klik hier -- Geen herfstwandeltocht in september, klik hier -- Op 6, 7 en 8 november is er weer een boeken-, platen- en CD-markt, klik hier -- Verslag straatbingo's in de Weide, klik hier -- De eerste, extra lange, 'Van de voorzitter' van het nieuwe seizoen, klik hier -- De nieuwe regels a.g.v. Corona nog eens op een rij, klik hier --

Nieuws

Inhoud:

2020-08-10  Van de voorzitter
2020-08-10 Regels wijkgebouw De Weideblik
2020-05-23  Wijkgebouw Coronaproof maken
2020-05-17  Wilt u een Bingo organiseren in Uw straat?


Van de voorzitter.

Beste wijkbewoners,

Aan het begin van het nieuwe seizoen verschijnt zoals gebruikelijk weer de wijkkrant met daarin een overzicht van de activiteiten die de komende maanden in het wijkgebouw hopelijk zullen gaan plaats vinden. Maar ik schrijf bewust “hopelijk” want het is begin augustus en we hebben net gehoord dat het aantal coronabesmettingen in een week tijd alweer verdubbeld is. Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat wanneer dit doorgaat er weer (lokale) restricties ingevoerd gaan worden. Een optie die door iemand van het RIVM op het nieuws van 4 augustus genoemd werd is het beperken van de groepsgrootte en als dat gebeurt dan zullen we weer activiteiten moeten annuleren of aanpassen. Ik heb daarom met het inleveren van mijn stukje gewacht tot na de persconferentie van 6 augustus. De daarin genoemde aanvullende maatregelen zijn ofwel niet van toepassing op ons gebouw en de registratieplicht hebben wij al vanaf het begin van de heropening op 2 juni.

Deze crisis heeft er voor gezorgd dat ondanks het gegeven dat er in het gebouw sinds maart nauwelijks activiteiten plaats vinden, het Dagelijks Bestuur toch met enige regelmaat bij elkaar is gekomen om de situatie te monitoren, een coronaprotocol op te stellen, in het gebouw aanpassingen aan te laten brengen en eventueel aanvullende maatregelen te nemen en dat is nog niet eerder in een zomerperiode voorgekomen.

En dan wil ik nu nog even terugkomen op de Boekenmarkt die in de vorige wijkkrant was aangekondigd. Wij waren in de veronderstelling dat we alle mogelijke coronamaatregelen hadden genomen en hebben dit ook vooraf gecommuniceerd met de gemeente. Daarnaast was het een activiteit die niet vergunningsplichtig was dus wanneer we aan de regels zouden voldoen zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. Ik was dan ook bijzonder onaangenaam verrast dat ik tijdens mijn jaarlijkse vakantie (dit jaar zonder het Oerol festival) op Terschelling op vrijdagmiddag gebeld werd met de mededeling dat er twee BOA’s op de stoep van het wijkgebouw stonden en dat de boekenmarkt werd beschouwd als een evenement en dat dit tot 1 september verboden was met als gevolg dat de boekenmarkt derhalve onmiddellijk gesloten moest worden. Mijn uitleg dat het geen vergunningsplichtig evenement was maar een van de activiteiten van de vereniging en dat dit was gecommuniceerd was met de gemeente vond geen gehoor en om 18.00 uur werd de boekenbeurs gesloten. Een dag later bleek sprake van een misverstand in combinatie met een communicatiestoring, maar het kwaad was toen al geschied. Wij zijn door deze actie van Gemeente enkele honderden euro’s misgelopen over de zaterdag en zondag en dat komt hard aan in een periode dat er al sprake is van een omzetverlies van ca. €30.000. We zullen het maar beschouwen als een leermoment met als belangrijkste punt dat je dit soort zaken met de gemeente schriftelijk moet dichttimmeren en dat je er vanuit moet gaan dat er binnen de gemeente niet of slecht wordt gecommuniceerd.

Op 6 juli is, met een vertraging van 3 maanden, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Zoals in de vorige wijkkrant uitgelegd heeft de corona noodwet voor verenigingen de mogelijkheid geschapen om de vergadering uit te stellen zonder dat het bestuur in gebreke is. De jaarcijfers over 2019 laten een klein positief resultaat zien, maar de begroting voor 2020 kleurt diep rood. Gelukkig heeft de vereniging een buffer om dit op te vangen maar ik maak mij toch wel enige zorgen. Ten eerste ziet het er naar uit dat wij ook in 2021 rekening moeten houden met een lagere omzet omdat door de 1,5 meter maatregel de capaciteit van onze zalen sterk gereduceerd is en dat heeft invloed op de verhuur overdag aan derden. Onze vaste lasten worden helaas niet lager en als ik de berichten over de gemeente volg lijkt een forse verhoging van de OZB onontkoombaar. Het zal dan ook niemand in Hoogeveen zijn ontgaan dat de gemeente in zwaar weer terecht is gekomen. Zeg maar gerust in een financiële zuidwesterstorm. In het rapport “De samenredzaamheid van de gemeente Hoogeveen” van de afgetreden wethouder Jacob van der Heide staat op pag.11; “Wijk- en dorpshuizen worden nu door de gemeente ondersteund. Dat gaan we afbouwen. Elkaar ontmoeten gebeurt op allerlei plekken. De positie van de Smederijen zal nog sterker geënt moeten worden op samenredzaamheid”. In gewoon Nederlands staat hier dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan wijkgebouwen/dorpshuizen, waarmee onze vereniging een deel van de exploitatiekosten afdekt, op korte termijn zal worden afgebouwd.

Door de coronaperikelen verwachten we dit jaar een negatief resultaat over 2020 van ca. € 9.000. Gelukkig is de bijdrage over 2020 nog wel uitgekeerd maar wanneer die er niet had geweest dan zou het verlies verdubbeld zijn. In verwacht dat de bijdrage in 2 of 3 jaar zal worden afgebouwd en daarop zullen wij dus moeten anticiperen en kijken op welke wijze het wegvallen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan worden gecompenseerd. Wat dat gaat worden weten we nog niet maar wij hebben een beperkt aantal knoppen om aan te draaien. Zoals daar zijn: Meer activiteiten organiseren om meer baromzet te genereren, maar daar hebben we wel meer vrijwilligers voor nodig. Wij zouden de contributie kunnen verhogen. Maar met een verhoging van € 1,00 per gezin per jaar compenseer je ongeveer 10% van het verlies van de bijdrage van de gemeente. Een ledenwerfactie houden, want met 80 nieuwe leden compenseer je ook ongeveer 10%. Een andere optie is een verhoging van de bedragen voor het gebruik van de zalen en ook nog een optie is het verhogen van de consumptieprijzen. Verder kunnen we nog een groter onderscheid maken tussen leden en niet-leden zowel voor het gebruik van de zalen als voor de deelname aan activiteiten. Zoals ik al opmerkte moeten wij moeten als Bestuur hierover nog met elkaar van gedachten wisselen alvorens wij een voorstel aan het Algemeen Bestuur doen, maar ik verwacht dat we uitkomen op een gebalanceerde combinatie van een aantal van de hiervoor genoemde opties. In ieder geval zullen wij deze maatregelen tijdig nemen en niet zoals de gemeente Hoogeveen wachten totdat het schip vrijwel gezonken is.

Naast de financiële dompers konden we ook een meevaller in de boeken bijschrijven. In het vorige wijkkrantje heb ik u gemeld dat door veel instanties, waaronder de provincies Drenthe en Groningen en de BOKD, bij de Tweede Kamer is gelobbyd om de SBI code van wijkgebouwen/Dorpshuizen toegevoegd te krijgen aan de lijst van bedrijven die in aanmerkingen kunnen komen voor de TOGS ( Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) regeling. Zelf heb ik daarover contact gezocht met Tweede Kamerlid William Moorlag. Uiteindelijk is de minister door twee moties gedwongen om de SBI codes voor dorpshuizen/wijkgebouwen toe te voegen aan de TOGS lijst. Zodra dit was gebeurd is onze penningmeester aan de slag gegaan met de aanvraag en snel daarop kreeg de wijkvereniging € 4.000 op haar rekening gestort.

Wat ook best wel een vreemde gewaarwording was, is dat er dit jaar geen vakantiespeeldagen zijn. Daar was ik anders in juli en augustus druk mee bezig. Maar deze dagen zijn afgelast omdat evenementen tot 1 september verboden waren. Toen de maatregelen op 1 juli versoepeld werden bleek het mogelijk om toch onder bepaalde voorwaarden de kinderspeeldagen te organiseren. Maar de vrijwilligers waren nog zwaar teleurgesteld door de sluiting van de boekenmarkt en konden de motivatie niet meer opbrengen om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast hanteert de gemeente de strikte regel dat de vergunningaanvraag uiterlijk 8 weken voorafgaand aan het evenement moet zijn ingediend. Vanaf 1 juli gerekend is een activiteit in augustus dus sowieso niet haalbaar. De gemeente heeft weliswaar aangegeven bereid te zijn soepel met de termijn van 8 weken om te gaan, maar het vertrouwen in de gemeente is even weg. Tenslotte staat er in de regels dat je tot 250 personen geen inschrijving en gezondheidscheck hoeft te doen. Wij kunnen de uitgifte van het aantal polsbandjes limiteren tot 250 en dat is ca. de helft van het aantal kinderen dat normaal gesproken op een mooie zomerdag een polsbandje aanschaft, maar het is een open en openbaar terrein dus zonder dat wij er grip op hebben kunnen er veel meer mensen en kinderen komen, waardoor de onderlinge afstand van 1,5m in het geding zou kunnen komen. Vanwege de bovengenoemde redenen hebben we besloten om helemaal af te zien van de organisatie van de kindervakantiespeeldagen.

Wat wij wel gedaan hebben in juni en in juli is het houden van een straatbingo. Dit is een gezamenlijk initiatief van de wijkvereniging me SWW/de Smederijen. Wij zijn door 5 straten uitgenodigd om een bingo te spelen en daar kijken we met een goed gevoel op terug.

Zoals in de vorige wijkkrant al gemeld gaan de wandeltocht op 12 september en de grote quilt- en keramiek tentoonstelling op 2,3 en 4 oktober niet door.

Ik heb weinig geschreven over de activiteiten die in september gaan starten, maar ik heb alle commissies gevraagd om deze informatie tijdig voor deze wijkkrant aan te leveren, dus informatie over de activiteiten vindt u elders in de wijkkrant.

Beste mensen dit was het voor deze keer en ik hoop van harte u in september te kunnen verwelkomen bij een van de vele activiteiten in ons wijkgebouw.

Hein Akerboom, voorzitter

 

REGELS WIJKGEBOUW De Weideblik.

De overheid heeft regels vastgesteld voor bezoek aan openbare gebouwen.

Deze worden door de wijkvereniging een op een overgenomen.

Onderstaand vindt u de regels waaraan u moet voldoen om een bezoek te brengen aan een activiteit/afspraak in het wijkgebouw. Deze zijn gebaseerd op de situatie per 7 augustus, de informatie van de persconferentie van 6 augustus is meegenomen. Mochten er na die tijd van overheidswege wijzigingen of aanvullende regels worden afgekondigd dan zullen wij die per direct invoeren en in het wijkgebouw kenbaar maken.

 

TOEGANGSREGELS

Allereerst is het gebouw alleen toegankelijk indien u een afspraak heeft of dat u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Tot nader order kunt u dus niet even binnenlopen om naar het toilet te gaan of om een boek te lenen etc.

Ingeval van deelname aan een activiteit staat er iemand bij de deur om u op te vangen en u aan te melden op het aanwezigheidsregistratieformulier. Heeft u zich niet aangemeld dan is de kans erg groot dat u niet wordt toegelaten.

Vervolgens wordt u verzocht om de handen te reinigen met de reinigingsgel.

De volgende stap is het invullen van de gezondheidsverklaring, met de volgende vragen:

 

GEZONDHEIDSVERKLARING

Invullen naam en telefoonnummer

Heeft u de afgelopen 24 uur een of meerdere van de navolgende klachten gehad dan mag u NIET naar binnen.

Hoesten,

Neusverkoudheid,

Koorts vanaf 38 graden,

Benauwdheidsklachten.

Verder mag u ook NIET naar binnen indien:

U op dit moment u een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidklachten,

U het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld (in een lab),

U een huisgenoot/gezinslid heeft met het coronavirus en u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar heeft gehad terwijl hij/zij nog klachten had.

U in quarantaine bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Na het volledig invullen van het formulier kunt u naar binnen.

Mensen die weigeren het formulier in te vullen worden niet toegelaten.

De vereniging slaat de formulieren 4 weken op en wanneer ze dan niet zijn opgevraagd door de GGD worden ze vernietigd.

 

GEDRAGSREGELS IN HET WIJKGEBOUW

Bij binnenkomst handen reinigen met reinigingsgel.

Schudt geen handen.

In de centrale hal zijn met pijlen op de grond looproutes aangegeven, wanneer iedereen die opvolgt kan aan de 1,5 maatregel worden voldaan.

Maximaal 1 persoon tegelijk in de lift. Dus eigenlijk alleen te gebruiken als u geen trap kunt lopen.

Ga direct naar uw zaal en stoel en ga niet rondlopen.

Pauzes worden zoveel mogelijk in dezelfde ruimte doorgebracht. U kunt wel naar buiten voor een rookpauze.

Tot nader order zijn er geen lunchbuffetten meer in de ontmoetingsruimte en de grote zaal. Bij een bijeenkomst met een lunch zal deze in de vergaderruimte worden geserveerd.

Was/ reinig regelmatig de handen. Op diverse plaatsen staan handgel pompjes

Maak verder gebruik van alle aangeboden voorzorgsmaatregelen qua hygiëne.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en waar nodig wacht om mensen ruimte te geven.

Nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes, deponeer de zakdoekjes in de geplaatste afvalbakken

Per toiletruimte is 1 persoon toegestaan. De aanwijzingen staan op de toilet deur

Betaal zoveel mogelijk met de PIN

Voor een cursus/activiteit kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze worden dan meegedeeld door de activiteiten/ cursus leider.

Wij verzoeken dringend om deze aanwijzingen op te volgen.

Er wordt niet actief gecontroleerd op naleving van de regels maar verwachten dat iedereen solidair is en zich aan de regels houdt.

Mocht worden geconstateerd dat een persoon zich, ondanks waarschuwingen, regelmatig niet aan de gedragsregels houdt,
dan kan het bestuur besluiten om de betreffende bezoeker, ter bescherming van de overige bezoekers, de toegang tot het wijkgebouw te ontzeggen.

 

Wijkgebouw coronaproof maken.

Op het moment dat duidelijk werd dat het wijkgebouw weer open zou gaan is intensief gezocht o.a. op internet wat wij moeten doen voordat het wijkgebouw open zou kunnen gaan. Maar ja een standaard draaiboek bleek er niet te zijn. Wel konden we op de website van de BOKD wat handreikingen vinden en daar bleef het in het begin ook bij. Dus ben ik zelf aan de slag gegaan en heb vele malen een wandeling door het wijkgebouw gemaakt mijzelf afvragend wat moet hier gebeuren om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.

Uiteindelijk is het een document geworden waarin zaken als beleid van de vereniging, wie is waarvoor verantwoordelijk, aanpassingen wijkgebouw en voor alle activiteiten is vastgelegd welke aanpassingen er voor een activiteit nodig is. Ook is de capaciteit van alle zalen drastisch teruggebracht tot ca. 40% van de oorspronkelijke capaciteit.

Sommige zaken zijn gemakkelijk te implementeren. Bij binnenkomst staat er een reinigingzuil met daarop desinfecterende reinigingsgel waarmee iedereen die het gebouw binnenkomt zijn of haar handen moet reinigen. Dezelfde zuil staat bij de toiletten om de handen na toiletgebruik nogmaals te reinigen. Het drukste deel in het gebouw is de gang naar de grote zaal. Om meer vrije ruimte te krijgen zijn de uitstallingen met de spullen die te koop worden aangeboden verwijderd. Op de vloer komt nog tape en pijlen om de loop richting aan te geven. Bij de beide bars is een afscheiding gemaakt van dik plastic tafelzeil. De werkzaamheden worden allemaal in eigen beheer uitgevoerd door de vrijwilligers Tinus en Berend, die ook gedurende de sluiting van het gebouw op het gebouw gepast hebben. Daarbij hebben ze onderhoud gepleegd aan de ruimte van de timmerclub en de grote zaal grondig schoongemaakt. En nu maken ze de zuilen waarop de gel staat, hangen ze het afscheidingsplastic op.

Bij de toiletten komt een instructie te hangen dat er maar 1 persoon in de toiletruimte is toegestaan. Daar hebben we lang over nagedacht hoe we dit moesten aangeven. Moeten we een bewegingsschakelaar met tijdschakelaar installeren met een rode lamp aan de buitenzijde? Dat is veel werk en je krijgt dan weer problemen met mensen die er lang over doen dat het lampje te vroeg uitgaat. Uiteindelijk is voor de meest simpele oplossing gekozen maar die vraagt wel wat discipline van de bezoekers. We halen de deurdrangers die de toiletdeur automatisch sluiten er af en vragen de mensen om na het toiletbezoek de deur open te laten, zodat de nieuwe bezoeker ziet dat er niemand is. Zodra de deur dicht is weet je dan dat er iemand op het toilet is.

Ook zullen tafels na elke activiteit gereinigd moeten worden en moeten met grote regelmaat de deurklinken worden gereinigd. Het bar personeel draagt latex handschoenen en dat gebeurt ook bij sommige activiteiten.

Ook het aantal personen achter de bar is gelimiteerd en dat kan in de toekomst ertoe leiden dat mensen wat langer op hun consumptie moeten wachten.

In het verleden was de wijkvereniging best wel soepel met het toestaan van het gebruik van de keuken en de keukenapparatuur door derden, maar dat kan nu ook niet meer. Alleen de geregistreerde vrijwilligers van de wijkvereniging mogen zich nog achter de bar en in de keuken bevinden.

Door de gereduceerde capaciteit van de zalen zal het kunnen voorkomen dat niet alle deelnemers meer tegelijk in die ruimte aanwezig kunnen zijn en dan moet er in samenspraak met die commissie naar een oplossing worden gezocht. Dat kan zijn groepen opsplitsen over meerdere avonden of de frequentie wijzigen naar een groep op de even weken en de andere groep op de oneven weken, of een roulatiesysteem.

Ik vermoed overigens dat met name in het beging het lastigste voor alle deelnemers aan activiteiten zal zijn dat zij elke keer dat zij naar het wijkgebouw komen zij zich vooraf moeten aanmelden bij hun leider/leidster. Deze aanmeldingslijsten moeten naar het beheer en per avond zal er iemand aan de deur staan om te controlerende of de binnenkomende persoon zich vooraf heeft aangemeld en dan zullen ook de standaard gezondheidsvragen worden gesteld. Kortom er verandert een hoop en het wordt er niet eenvoudiger op. Ook vrees ik dat het, gezien de sterk gereduceerde capaciteit van al onze zalen, voor beheer heel erg lastig gaat worden om alle gebruikers van het wijkgebouw weer aan een plekje te helpen. Dat vergt heel veel flexibiliteit van beide partijen.

Kortom er moet nog heel wat werk verzet worden voordat het wijkgebouw in september weer volledig open gaat.

 

Straatbingo.

Stratenbingo in De Weide.

Tijdens een gedwongen sluiting van het wijkgebouw kunnen leuke ideeën ontstaan en de straatbingo valt daar ook onder. Hoe is dat zo gekomen. Op een gegeven moment toen ik bezig was met de vermoedelijke regelgeving na de heropening, kreeg ik een telefoontje van Lisette Rinkema. Zij werkt bij de SWW op het kantoor als opbouwwerker in het team De Weide/Erflanden in ons wijkgebouw. Zij was aan het nadenken geweest welke mogelijkheden er zijn om het wegvallen aan sociale contacten door de sluiting van o.a. het wijkgebouw op te vangen en kwam met het idee van een straten bingo.

Het motto is. De wijk kan tijdens de coronacrisis helaas niet naar de bingo, dus komt de bingo naar jullie toe. Dat plan is uitgewerkt. Er zijn wat prijsjes gekocht en vrijwilligers benaderd en vervolgens is het bekend gemaakt op internet. Inmiddels hebben 5 straten zich aangemeld. Het plan is om 1 of 2 middagen in de week 2 straten per middag te bezoeken.

Omdat we nog moeten uitzoeken hoeveel tijd het kost om in een straat de bingokaarten uit te delen en te controleren op de bingo, gaan we vooralsnog uit van 1 bingoronde per straat, maar wanneer het bingospelen vlotter gaar dan verwacht dan hebben we de mogelijkheid om twee bingorondes te spelen.

Wij maken gebruik van een elektronisch bingoapparaat en daarvoor hebben we wel stroom nodig. De versterking komt van onze eigen geluidsinstallatie op de auto.

Dankzij een bijdrage van de smederijen kunnen we in de eerste straten de BINGO GRATIS aanbieden. Per woning wordt een bingokaart verstrekt en we hebben prijsjes voor zowel volwassenen als kinderen.

Wanneer een straat interesse heeft dan kunnen zij zich aanmelden op een van de onderstaande e-mail adressen. Na aanmelding nemen wij contact met u op voor overleg over de dag en het tijdstip.

voorzitter@wijkverenigingdeweide.nl

l.rinkema@swwh.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×