Selecteer uw pagina
OPROEP voor klaverjasliefhebbers, klik hier -- OPROEP aan alle wijkbewoners, klik hier -- De agenda is weer goed gevuld met activiteiten tot de zomer van 2022, klik hier -- Wekelijkse verkoop boeken, platen en CD's start weer op vrijdag 10 september 2021, klik hier -- Toneelnieuws, klik hier -- 17e Boeken-, Platen- en CD-markt op 5, 6 en 7 november 2021 , klik hier -- 20 november 2021 Sinterklaasfeest, klik hier -- 28 november 2021 Koppel Darttoernooi in De Weideblik, alleen voorinschrijing en Corona toegangsbewijs verplicht, klik hier -- 11 december 2021 Kinderbingo, klik hier -- 30 december 2021 Verkoop van oliebollen, appelflappen en knieperties, klik hier -- Nieuws over de timmer- en knutselclubs, klik hier -- Verslag Compostactie 13 maart, klik hier -- Verslag 16e boeken-, platen- en CD-markt van 11, 12 en 13 juni, klik hier --

ALV 2021

Algemene Ledenvergadering

 

Wijkvereniging De Weide”

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging de Weide,

die gehouden zal worden op maandag 5 Juli 2021

in het wijkgebouw de Weideblik, de Ploeger 10, Hoogeveen.

Aanvang 19.30 uur.

 

 

  LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ :

  Secretariedeweide@live.nl

 

  AGENDA:

  1. Opening 19:30 uur

  2. Vaststelling agenda

  3. Notulen ALV 2020 dd 6-7-2020

  4. Ingekomen stukken

  5. Uitgaande stukken

  6. Jaarverslag secretariaat

  7. Jaarverslag penningmeester

  8. Verslag kascommissie

      Decharge bestuur

  9. Benoeming kascommissie

      K. de Groote, H. Timmermans, J. Beumer

 

      PAUZE

 

10. Begroting 2021

11. Bestuursverkiezing

     

      Aftredend en herkiesbaar:

      Harry Regtop, secretaris

      Arend Smit, Weidenieuws

      Ger van de Wetering, Algemeen lid en Notulist

     

      Nieuwe bestuursleden:

      Monika Bisschop, Redactie Weidenieuws

      Tom Thomas, Voorzitter Sport

 

12. Uitslag bestuursverkiezing

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Harry Regtop, secretaris

   

LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ:

Secretariedeweide@live.nl

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×