Selecteer uw pagina
Van de voorzitter, klik hier -- De boeken-, platen- en CD-markt op 11, 12 en 13 juni gaat definitief door, klik hier -- Algemene ledenvergadering 5 juli 2021 LET OP: AANVANGSTIJD GEWIJZIGD VAN 20:00 UUR NAAR 19:30 UUR. LET OP: WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH AAN TE MELDEN, klik hier -- Verslag Compostactie 13 maart, klik hier -- De Corona-regels nog eens op een rij, klik hier --

ALV 2021

Algemene Ledenvergadering

 

Wijkvereniging De Weide”

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging de Weide,

die gehouden zal worden op maandag 5 Juli 2021

in het wijkgebouw de Weideblik, de Ploeger 10, Hoogeveen.

Aanvang 19.30 uur.

 

 

  LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ :

  Secretariedeweide@live.nl

 

  AGENDA:

  1. Opening 19:30 uur

  2. Vaststelling agenda

  3. Notulen ALV 2020 dd 6-7-2020

  4. Ingekomen stukken

  5. Uitgaande stukken

  6. Jaarverslag secretariaat

  7. Jaarverslag penningmeester

  8. Verslag kascommissie

      Decharge bestuur

  9. Benoeming kascommissie

      K. de Groote, H. Timmermans, J. Beumer

 

      PAUZE

 

10. Begroting 2021

11. Bestuursverkiezing

     

      Aftredend en herkiesbaar:

      Harry Regtop, secretaris

      Arend Smit, Weidenieuws

      Ger van de Wetering, Algemeen lid en Notulist

     

      Nieuwe bestuursleden:

      Monika Bisschop, Redactie Weidenieuws

      Tom Thomas, Voorzitter Sport

 

12. Uitslag bestuursverkiezing

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Harry Regtop, secretaris

   

LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ:

Secretariedeweide@live.nl

 

Advertenties